Hjem

Tænketanken Ret & Sikkerhed

Vinderne fra Hackathon/Tryg i en terrrortid 2020
Vinderne fra Hackathon/Tryg i en terrrortid 2020
Alle deltagerne fra hackathon, der havde mulighed for at være med i Pressen den 20. februar kunne gå stolte hjem. Her ses de sammen med Anders Hede, forskningschef i TrygFonden.
Paneldebat i Pressen
Paneldebat i Pressen
Et panel bestående af tre tidligere ekstremister, Thomas Runge, Søren Lerche og "A" blev interviewet af TV-vært Janni Pedersen om deres vej ind og ud af ekstremismen - og hvordan de kunne været blevet stoppet i tide.
Fuldt hus i Pressen
Fuldt hus i Pressen
Over 200 personer deltog i Tænketanken Ret & Sikkerheds debatarrangement med fokus på terror og tryghed og ikke mindst præmieoverrækkelse til vinderne af Hackathon/Tryg i en terrortid 2020.
 Vejen ind og ud af ekstremisme
Vejen ind og ud af ekstremisme
Tre tidligere ekstremister, Thomas Runge, Søren Lerche og "A", delte deres personlige historier på tværs af ideologier. Og ligheden i deres fortællinger var slående. De var alle enige om, at de med rette hjælp, kunne være blevet stoppet i tide.
Vindergruppen præsenterer sit projekt
Vindergruppen præsenterer sit projekt
Vindergruppen af Hackathon/Tryg i en terrortid 2020 præsenterer deres vinderprojekt: en platform, hvor man kan få hjælp, hvis en ung er på vej ud i radikalisering. Ofte bliver der ikke grebet ind i tide, fordi man er bange for konsekvenserne af at gå til myndighederne.
Dialogmøder skal imødegå fordomme
Dialogmøder skal imødegå fordomme
Gruppe 2 ønskede at gøre Danmark tryggere ved at skabe stormøder landet over. Et lignende koncept, ”Interfaith Amigos”, har haft stor succes i USA og er blandt andet præsenteret i TED Talks. Gruppen forventer også herhjemme at kunne tiltrække en blanding af kristne, muslimer, jøder, ateister til denne type dialog-møder.
Gruppe 4: App'en DebatNow
Gruppe 4: App'en DebatNow
Gruppens svar er app’en ”DebateNow”, der tilbyder et lettilgængeligt frirum og fællesskab for imødegå misinformation om blandt andet religiøse emner, som kan ende i ekstremisme. Mottoet er: Når vi forstår mere, bliver vi mindre bange. Formålet med app’en er at forebygge konflikter og i stedet opfordre til en konstruktiv debat og til at søge ny viden. App’en skal desuden forebygge, at unge ender i digitale ”ekko-kamre” og sikre at de bliver udfordret på deres holdninger og fordomme.
Gruppe 5: Krav om dansk imamuddannelse og mentorer
Gruppe 5: Krav om dansk imamuddannelse og mentorer
Gruppe 5 gav en gammel diskussion nyt liv med et krav om en ny dansk uddannelse af imamer og krav om tilknytning af mentorer i danske moskeer. Gruppen ønsker at gøre op med at imamer, der virker i danske moskeer, ofte ikke har nogen formel teologisk uddannelse, og hvis de har, er den taget i samfund med helt andre værdier og normer end de danske. For ungdommen skaber det problemer, fordi de autoriteter, de skal læne sig op ad og hente støtte fra, ikke har forståelse udfordringerne i det danske s
Gruppe 6: Retshjælp for diskriminerede unge
Gruppe 6: Retshjælp for diskriminerede unge
en ny type retshjælp primært rettet mod unge, der udelukkende beskæftiger sig med racisme, diskrimination og forskelsbehandling. Den skal bidrage til at skabe tryghed for unge, der føler sig uretfærdigt behandlet og få dem til at føle, at der er hjælp at hente i det danske retssamfund. Samtidig får de unge mulighed for at handle på deres følelse af uretfærdighed.
Anders Hede overrakte 1. præmien
Anders Hede overrakte 1. præmien
TrygFondens forskningschef Anders Hede overrakte præmierne til vinderne af Hackathon/Tryg i en terrortid 2020.
Til lykke til Gruppe 1 med 1. præmien i Hackaton
Til lykke til Gruppe 1 med 1. præmien i Hackaton
Til lykke til Sarah, David, Shuaib, Anne Marie og Hannah. Dommerkomiteen noterede:
I har udviklet en spændende ”Brobyggerplatform” der kan hjælpe pårørende m.v. til mennesker på vej ud i radikalisering med at få overblik og kontakt til de mange forskellige (civilsamfundsdrevne)tilbud om hjælp der findes.
Gruppe 6 fik 2. præmien i Hackathon
Gruppe 6 fik 2. præmien i Hackathon
Til lykke til Jacob, Nadia og Basir - og Cansu og Diana, som ikke havde mulighed for at være til stede. Dommerkomiteen noterede: Retshjælp. Vi kan lide jeres idé om, at hvis man via retsstaten kan opleve at man faktisk har rettigheder og muligheder for at blive hørt, så er ekstremismens budskab om at det kun er vold der bliver hørt mindre troværdigt. Vi vil opfordre jer til at lade være med at fokusere på at hjælpe én bestemt minoritet, der kan blive udsat for diskriminering eller had. Læg jeres
Gruppe 2 vandt 2. præmien i Hackathon
Gruppe 2 vandt 2. præmien i Hackathon
Til lykke til Bilal, Hamza, Abdul og Yones - samt Yassin, som desværre ikke havde mulighed for at deltage. Dommerkomiteen noterede: I vil reducere terrorfrygt ved at udbrede kendskab til ”almindelige” muslimer og islam via interreligiøse debatter. Det er ikke i sig selv særlig nyt, men vi tror på, at I kan forny konceptet med varme og humor. Brug også gerne jer selv og jeres egne historier til at nedbryde skel og fordomme – opfind jeres egen form for ”dialogkaffe” og ræk ud til almindelige dansk
Særlig anerkendelse til Gruppe 4
Særlig anerkendelse til Gruppe 4
Til lykke til Ella, Klara Kirstine og Zeenat - og til Viktor og Philip, som desværre ikke kunne være tilstede. Dommerkomiteen noterede: I har udviklet en app til at bygge bro og sprede viden om religion. I tager fat på en afsindig vigtig og utrolig kompleks udfordring: Hvordan kan vi forebygge on-line radikalisering ved at tilbyde alternative kilder til viden og fællesskabsdannelse. Der ligger en stor udfordring i at sikre at sådan en app ikke bliver kapret af ekstremister på udkig efter folk, d
Tre tidligere ekstremister finder vejen
Tre tidligere ekstremister finder vejen
Thomas har være nynazist, "A" har været på vej ud i islamims og Søren var aktiv på venstrefløjen i Anti-Fascistisk Aktion. Alle tre har betalt en høj pris, men er i dag tilbage som velfungerende samfundsborgere.
Søren Runge om et hårdt liv
Søren Runge om et hårdt liv
Søren lærte hjemmefra at vold giver respekt. Det blev vejen ud i højreradikalisering i jagten på identitet, respekt og fællesskab. Men prisen blev alt for høj i form af et hårdt liv.
Hannah Busk
Hannah Busk
Anne Marie Viderø.
Anne Marie Viderø.
Shuaib Abdulkasir Hirsi
Shuaib Abdulkasir Hirsi
David Blum
David Blum
Klara-Kirstine Fasano.
Klara-Kirstine Fasano.
Anders Hede
Anders Hede
Særlig anerkendelse til Gruppe 5
Særlig anerkendelse til Gruppe 5
Til lykke til Khadija og Carl Emil - samt Mira, der desværre ikke kunne være tilstede. Dommerkomiteen noterede: I foreslår at imamer, der prædiker i danske moskeer skal have en dansk Imamuddannelse – og at alle moskeer skal have mentorer, som unge muslimer kan henvende sig til, tilknyttet. I var helt fantastiske – modige og klart kommunikerende og med budskaber og et historisk perspektiv der gjorde jer så overbevisende, når I sagde: ”selvfølgelig kan vi løse det her problem” og ”militant islamis
Ander Hede holdt key note
Ander Hede holdt key note
Anders Hede, forskningschef i TrygFonden, holdt aftenens key note med fokus på, hvordan vi alle kan bidrage til at gøre Danmark tryggere.

Mød vinderne fra Hackathon/Tryg i en terrortid 2020

Over 200 personer deltog i Tænketanken Ret & Sikkerheds debatarrangement og præmieoverrækkelse i JP/Politikens Hus den 20. februar 2020. Se de skønne billeder taget af fotograf Andreas Møller herunder - klik billedet frem med pilene i siden af foto - klik på pilen nederst for at få hele billedteksten frem.


Læs mere om Hackathon/Tryg i en terrortid 2020 i Facebookgruppen Ret & Sikkerhed

Nyhed 06.07.2020:


Hvad kan vi lære af det forfejlede højreekstremistiske terrorangreb i Norge?


Anja Dalgaard-Nielsen har stået i spidsen for ny norsk rapport, som også Danmark kan lære af


Angrebet på Al-Noor moskeen i Bærun uden for Oslo i August er blevet evalueret af en gruppe eksperter under ledelse af Anja Dalgaard-Nielsen, chef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet og formand for Ret & Sikkerhed.


Rapporten kommer med række konklusioner på, hvordan de norske myndigheder kunne have håndteret angrebet bedre. Rapporten peger på forbedringspunkter inden for formidling og opfølgning af trusselvurderinger, tiphåndtering og politiets operationelle håndtering af hændelsen.


Læs mere her