Hjem

Unge demokratiambassadører fra "Vend perspektivet" deltager også i høringen om radikalisering i Danmark, som finder sted den 26. maj 2021. Foto: Andreas Raamunk.

28-09-2021

NY DATO: Høring på Christiansborg om forebyggelse af radikalisering 10. november 2021


Hvordan kan vi blive bedre til at forebygge at de ender i den situation, der i værste fald kan ende i vold og terror? Det er det spørgsmål. som en høring på Christiansborg den 10. november 2021 vil forsøge at svare på med den nyeste forskning og praktisk viden. Arrangør er Finn Nørgaard Foreningen i i samarbejde med Tænketanken Ret & Sikkerhed og C:NTACT.

20 år efter 9/11 er terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig. Det gælder nu både truslen fra militante islamister og fra højreekstremister. Internettet, konspirationsteorier, anti-statslige bevægelser og krænkelsessager driver radikaliseringen af primært unge mennesker. Hvordan kan vi blive bedre til at forebygge, at de ender i en situation, der i værste fald kan ende i vold og terror? Det er det spørgsmål. som en høring på Christiansborg den 10. november 2021 vil forsøge at svare på med den nyeste forskning og praktisk viden.

Høringen vil i løbet af dagen se nærmere på radikalisering anno 2021 og de sociale spændinger, der er med til at give grobund for radikalisering herhjemme. Ny viden om de traditionelle medier og de sociale mediers rolle vil blive gennemgået og debatteret. Endelig vil konferencen komme med fremadrettede bud på, hvordan civilsamfundet kan bidrage positivt til forebyggelse gennem lokal handlekraft.

”I Danmark er vi glade for vores forebyggelsesmodel, som på tværs af systemet arbejder med unge i centrum. Men hvad fører borgere ind i radikalisering – og kan vi mere gøre for tidligere at redde folk fra radikalisering, end vi gør pt? Høringen skal give input til politikere på nationalt, kommunalt og myndighedsniveau. Og den skal facilitere en fornyet samtale om, hvordan vi i samarbejde med de unge selv, ofrene for radikalisering samt civilsamfundet kan lave nye langsigtede reformer for forebyggelse af radikalisering,” siger Pia Toftdal, sekretariatsleder i Finn Nørgaard Foreningen.

Materialet fra høringen vil blive udgivet som en grønbog, som kan indgå i det politiske arbejde omkring forebyggelse af radikalisering.


Praktisk information:

Høring om forebyggelse af radikalisering
Tid: 10. november 2021, kl. 10-17
Sted: Fællessalen, Christiansborg.


Find mere info på Finn Nørgaard Foreningens Facebook-side

For yderligere information, kontakt Pia Toftdal, sekretariatsleder i Finn Nørgaard Foreningen på mail pia.toftdal@gmail.com eller mobil +45 22 46 23 99